odrada

 

 

info

organisatie

ontwerp

 


organisatie

Beeldende kunst
Door het integreren van beeldende kunst in uw bedrijf maakt u de uitstraling van uw pand aantrekkelijker, en verhoogt u het imago van uw bedrijf. Daarnaast kan het organiseren van exposities u ook de nodige free publicity opleveren. Realiseer kunst in uw bedrijf als blijvende toepassing of laat ons tijdelijke exposities of beeldende kunst evenementen organiseren.

Evenementen
In uw organisatie staat u regelmatig voor bijzondere gelegenheden die niet tot de dagelijkse gang van zaken behoren, maar waarmee u zich op een onderscheidende en toch herkenbare manier wilt presenteren. Intern, maar ook extern.

Uw identiteit wilt u op een creatieve manier versterken, motiverend voor het personeel, en op een positieve manier opvallend voor uw stakeholders.

Het houden van evenementen vraagt om een goede coördinatie en een groot organisatie en improvisatievermogen. Vaak wordt er vrij gemakkelijk gedacht over het organiseren van een evenement, maar wie het klappen van de zweep kent, weet hoeveel er bij komt kijken. Wij hebben de ervaring en de expertise om uw evenement met inzet van maximale creativiteit tot een onvergetelijke ervaring te maken.

Onze kracht zit in onze sterke roots in de kunstwereld, gecombineerd met organisatie en communicatie ervaring, waardoor we bijzondere  op maat gemaakte plannen kunnen realiseren voor verschillende evenementen. Stimulerend en communicatief, maar vooral ook aansprekend en entertainend.

In overleg met u werken we aan een goede briefing, waarin uw doelen centraal staan. Voor het samenstellen van het concept-plan maken wij gebruik van ons ruime netwerk creatieven.

bijvoorbeeld

fine arts
By integrating art into your business your property will be more attractive, and you will increase the image of your company. Organizing exhibitions can also give you free publicity. Realize art in your company as a permanent application or let us organize temporary exhibitions or art events.

Events
In your organization you regularly have special occasions outside the daily affairs, where you want to present yourself in a fitting, familiar yet distinctive way. Internally as well as externally.

You want to enhance your identity to motivate your personnel and stand out for your stakeholders.

Organising events requires good coordination and great organization and improvisation skills. Often organizing an event looks easy, but who knows the ropes, knows how much is involved. We have the experience and expertise to turn your event into an unforgettable experience with maximum creativity .

Our strength is in our strong roots in the art world, combined with organization and communication experience, allowing us to create special customized plans for various events. Stimulating and communicative, but also appealing and entertaining.

In consultation with you we will work on a good briefing, where your goals are central. For compiling the draft plan, we use our extensive network of creatives.

for instance

 

 

info organisatie ontwerp odrada ontwerp odrada organisatie ontwerp info